Stichting Oost-West Kontakten

 

Welkom

op de website van de Stichting Oost-West Kontakten. In deze site vindt u velerlei informatie over de vriendschapsband tussen Noordenveld en Litomyšl, wat de rol van Oost-West Kontakten daarbij is, welke doelstelling de stichting nastreeft, links naar verenigingen en instanties die reeds actief deelnamen aan uitwisseling,  archiefmateriaal en veel foto’s, etc. etc.

 

Zo wil de site ook de activiteiten van de werkgroepen van de Stichting onder uw aandacht brengen: de uitwisselingsconcerten van projectkoor ‘t Vrolik, de exposities en internationale activiteiten van de Quiltgroep, de culturele reizen naar Tsjechië (Smetana Festival).

En natuurlijk niet  te vergeten het belangrijke werk van de werkgroep Tsjernobyl, die elk jaar voor een groep kinderen uit het rampgebied enkele weken een onbezorgde vakantie in Nederland verzorgt.

 

Uitnodiging

Het dynamische partnerschap tussen Noordenveld en het Tsjechische Litomyšl bestaat al meer dan 20 jaar dankzij ontmoetingen van verenigingen en mensen in de sport, de muziek, het onderwijs, de kunstwereld, enz. Hieruit zijn ook heel wat persoonlijke vriendschappen voortgekomen.

Plaatselijke promotie van deze internationale contacten is natuurlijk een belangrijke taak.

 

De levendige groep mensen die deze activiteiten aanstuurt is wat bescheiden  geworden voor de uit te voeren taken. Daarom nodigen we enkele actieve mensen  uit om het bestuur of een van de werkgroepen te komen versterken.

 

Het gaat om een leuke vrijwilligersjob met veel persoonlijke creatieve mogelijkheden, gezellige contacten, kleine en grote ‘klussen’ en veel voldoening.

 

Als u wel belangstelling hebt, maar niet zoveel tijd, dan is het misschien nuttig om te weten, dat het bestuur slechts 6 x per jaar vergadert en de werkgroepen naar bevind van zaken.

 

Hebt u belangstelling, dan vertellen we u graag meer.

Bel even met Geert Wolters (vz) 0594-516582 of

              met Jantine Pleizier (secr.) 0594-512265

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Over en weer

Deze website is bedoeld als een levendig communicatiemiddel.

Enerzijds houden de webmasters de site ‘up to date’ . Maar anderzijds nodigen we iedereen, die een steentje kan bijdragen, uit om de informatie actueel te houden door hun ervaringen in de contacten met organisaties en mensen in Litomyšl, liefst ook met foto’s, te zenden naar nijland2402@ziggo.nl

Links

naar sites van verenigingen die in het kader van de doelstelling van de Stichting Oost-West Kontakten uitwisselingen met Litomyšl hebben georganiseerd.

 

*  Voetbalvereniging Nieuw Roden

 

*  Scouting Mensinghe

 

*  Schaakclub Roden

 

*  Biljartclub Nietap

 

*  Roden Girl Choristers

 

 

*  Muziekvereniging Noordenveld

 

*  Shantykoor de Zulthesingers

Bezoek ook eens de link naar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanrader

Bezoek ook de uitnodigende sites van Litomyšl

(www.litomysl.cz),  of  www.litomysl.nl

 

en van het Smetana festival (Smetanova Litomyšl)

 

of van

www.Tsjechie.nl

 

U kunt er ruim informatie vinden in de Duitse en Engelse taal.

 

Roden

Litomyšl

Tsjernobyl

N I E U W S

Belangrijke mededeling:

OWK beëindigt werk-zaamheden partner-schap Litomyšl

Lees hier het bericht.

 

Jan Smit ereburger gemeente Noordenveld

Lees hier het bericht uit DvhN.

 

In memoriam Jan Smit

OWK ANBI instelling.docx