De Statuten en het Huishoudelijk Reglement

 

 

De Statuten

Bij de oprichting van de Stichting Oost-West Kontakten op 5 april 1990 bij Notaris De Boer zijn statuten vastgesteld.

Door een wijziging in de structuur van de stichting zijn op 30 december 2009 per notariële akte de gewijzigde statuten bekrachtigd. De tekst van de gewijzigde statuten kunt u inzien door hier te klikken.

 

Het Huishoudelijk Reglement

De statuten van de Stichting Oost-West Kontakten zijn opgesteld voor het bestuur van de Stichting, toen er nog geen sprake was van een werkgroep. Zij gelden dus alleen voor het bestuur.

Nadien zijn de statuten  uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement en een Subsidiereglement.

Het bestuur  heeft in het algemeen ervoor gekozen het Huishoudelijk Reglement niet te uitvoerig te maken. Niettemin blijkt het noodzakelijk voor de duidelijkheid om een aantal onderwerpen gedetailleerd te beschrijven.

 

Door voortschrijdende inzichten zijn de reglementen inmiddels aan herziening toe.

 

 

Subsidieregeling van de Stichting Oost-West Kontakten

Als uitvloeisel van de doelstelling van de stichting Oost-West Kontakten en gelet op de Jumelage-overeenkomst tussen de gemeente Noordenveld en de gemeente Litomyšl in de Tsjechische Republiek (waarbij de uitvoering van het Noordenveld-gedeelte overgelaten wordt aan het Bestuur van de stichting Oost-West Kontakten),  zijn in overleg met de gemeente Noordenveld de volgende regels en criteria opgesteld waaraan te ondersteunen activiteiten en te subsidiëren verenigingen moeten voldoen, alsmede regels voor de hoogte en frequentie van de financiële ondersteuning. Deze subsidieregeling is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de stichting Oost-West Kontakten.

U kunt hier klikken als u  kennis wilt nemen van de subsidieregeling.

 

Jaarverslagen

Nadere informatie over de activiteiten van de verschillende

onderdelen van Oost-West Kontakten zijn te lezen in de jaarverslagen:

 

Jaarverslag 2009                 Jaarverslag 2016   (PDF bestand)

Jaarverslag 2010                 Jaarverslag 2017   (PDF bestand)

Jaarverslag 2011                 Jaarverslag 2018   (PDF bestand)

Jaarverslag 2012                 Jaarverslag 2019   (PDF-bestand)

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015