Statutaire naam:            Stichting Oost-West Kontakten               

Statutaire zetel               Noordenveld

Postadres                      Johannes Vermeerstraat 1

                                       9312 PZ  Nietap

E-mail adres                   b.pleizier@wxs.nl

Inschrijfnummer KvK     41019295

Fiscaalnummer              8166.51.796

 

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI), zodat uw eventuele giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

 

Doel van de Stichting

(zie voor Statuten, Huishoudelijk reglement en Subsidiereglement de aparte hoofdstukken in deze website)

 

Het doel van de Stichting Oost-West Kontakten is het bevorderen van duurzame, vriendschappelijke contacten tussen de bevolking van Oost- en West-Europa, en in het bijzonder tussen de inwoners van de gemeente Noordenveld en die van Litomyšl in de Tsjechische Republiek. De Stichting voert aldus namens het gemeentebestuur de afspraken van de stedenbandovereenkomst tussen Noordenveld en Litomyšl uit. Zij werkt daarbij nauw samen met de Tsjechische partnerorganisatie, de Litomyšl Evropa Club.

 

Bij de uitvoering van de doelstelling richt de Stichting zich op:

· benutten en uitbreiden van het aanwezige maatschappelijke draagvlak door de inwoners van de gemeente te betrekken bij de activiteiten,

· stimuleren en waar nodig begeleiden van uitwisselingen van bestaande instellingen, verenigingen en andere groepen op het gebied van         onderwijs, muziek, sport, kunst en kunstnijverheid, e.d. in Noordenveld en Litomyšl.,

· wederzijds verruimen van de kennis van de nationale en plaatselijke cultuur,

· werven van fondsen voor projecten t.b.v. noodlijdende groepen in Oost-Europa.

 

De Stichting Oost-West Kontakten steunt de internationale uitwisselingen financieel met ontvangen subsidies van de gemeente Noordenveld. Zij werkt daarin intensief samen met de leden van de Litomyšl Evropa Club.

 

Bestuursstructuur

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Stichting is het bestuur, dat wordt geleid door een dagelijks bestuur. In het bestuur zijn de werkgroepen vertegenwoordigd, die bepaalde taken op zich hebben genomen.

Eind 2009 is deze vorm is gekozen en in een statutenwijziging juridische vastgelegd, zodat  alle leden nu medezeggenschap hebben over de gang van zaken in Oost-West Kontakten en daar ook medeverantwoordelijk voor zijn. Niettemin komt het bestuur slechts 6 x per jaar plenair bijeen, want het dagelijks bestuur handelt de lopende zaken af en de werkgroepen voeren hun plannen uit.

 

Momenteel kent de Stichting de volgende werkgroepen en taken:

 

* werkgroep Tsjernobyl                                - organiseert met medewerking van gastgezinnen een recreatiemaand voor kinderen

                                                                         die te lijden hebben van de gevolgen van de kernramp in Tsernobyl;

                                                                       - ontplooit initiatieven om de levenssituatie van deze kinderen ter plekke te verbeteren.

 

* werkgroep Culturele reizen                        - organiseert culturele reizen naar Tsjechië, met name naar het Smetanafestival

                                                                           in Litomyšl.

 

* werkgroep Tsjechië-promotie of               - in- en verkoopt artikelen die representatief zijn voor de Tsjechische kunst en cultuur

   Inkoopgroep                                                 (onder andere op Kerstmarkten).

 

* Quilt werkgroep                                           - introduceert en ontwikkelt quilt-activiteiten in Litomyšl.

 

* Werkgroep publiciteit                                 - verzorgt publicatie van activiteiten van de stichting in lokale en regionale kranten

                                                                        - beheert de website.

 

Meer informatie kunt u vinden in de geïllustreerde pagina’s van de werkgroepen in deze website, die gedeeltelijk nog in ontwikkeling zijn.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting Oost-West Kontakten bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

Dagelijks bestuur                    G. Wolters                    voorzitter

                                                 Mevr. J.T. Pleizier       secretaris

                                                 Mevr. M. Nuninga        penningmeester

                                                 Mevr. A. Heida             lid

                                                 A. Van Klei                   lid

                                                 

Overige bestuursleden           Mevr. R. Fröling

                                                 J. Kunst

                                                 T. Meijer

                                                 Mevr. W. Meijer

                                                 C. Oosting

                                                 Mevr. I. Visser

                                                 J. Wolthuis

 

 

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2011 werd afscheid genomen van Brigitta Barth als bestuurslid van onze stichting.

De plaatselijke krant heeft hieraan uitgebreid aandacht besteed.

 

Lees HIER het artikel uit de plaatselijke krant.

Hoe ontstond OWK?

Korte geschiedenis.

Wie zijn onze partners?

Onze partners

Hoe werkt de vriendschapsrelatie?

Lees hierover meer

Afbouw gemeente subsidie:

 

Blijft OWK bestaan??

Verslagen met betrekking tot contacten tussen Noordenveld en Litomyšl en tussen OWK en Litomyšl Evropa Club

 

10 jaar Stedenband in Litomyšl :  verslag

 

15 jaar Partnerschap Noordenveld - Litomyšl : verslag                                   

In het Stedenbandjournaal van december 2006 werd ook aandacht besteed aan het 15 jarig bestaan van de stedenband.

Het artikel kunt u hier lezen.

 

750 jaar Litomyšl  Een verslag van de delegatie van het OWK bestuur naar de festiviteiten.

Tijdens het bezoek werden enkele foto’s gemaakt.

Klik op  OWK Litomyšl 2009 en vervolgens op diavoorstelling om alle foto’s te zien.

 

 

 

 

20 jaar Oost-West Kontakten  /  Litomyšl Evropa Club

                                    Een delegatie van het bestuur van Oost-West Kontakten alsmede een delegatie van B&W van de gemeente Noordenveld                                      heeft in september 2011 een bezoek gebracht aan Litomyšl om aldaar het 20-jarig jubileum van de stedenband te vieren.

                                     Van dit bezoek aan Litomyšl is een uitgebreid verslag gemaakt. Dit verslag is HIER te downloaden.

 

 

 

 

 

Gedurende het verblijf van de delegatie zijn verscheidene foto’s gemaakt.

Er zijn vier webalbums te bekijken.

Klik op     Album Geert    Album Tom en Ada

              Album Ina        Album Gezinshuis

             en vervolgens linksboven op dia voorstelling linksboven de serie.

Aangezien enkele delegatieleden langer in Tsjechië verbleven en daar in de buurt bezienswaardigheden hebben bezocht, treft je in de album van Tom en Ada ook foto’s aan die buiten Litomyšl gemaakt zijn.

Zo zijn er foto’s bij van een verwoeste kerk in Neratov die geheel gerestaureerd is, een museum in Kuks met o.a. een beeldengalerij van deugden en ondeugden en een verdedigingslinie van de Tsjechen tegen de Duitsers aan de grens met Polen, een prachtige wandeling met oude bunkers.

 

 

 

 

 

Kunst uit Litomyšl.

Tussen 6 en 21 november was er in het Koetshuis, Mensingheweg 3 in Roden,  een bijzondere tentoonstelling te zien. In het kader van het 20-jarig bestaan exposeerden 8 beeldende kunstenaars uit partner gemeente Litomyšl hun werkstukken. Deze expositie was het resultaat van samenwerking tussen de sectie beeldende kunst van de Culturele Kring Roden, Verkuno (de vereniging van professionele beeldende kunstenaars en vormgevers in Noordenveld) en de stichting Oost-West Kontakten.

Beeldende kunstenaars uit beide gemeenten zullen hun werk over en weer laten zien. Zo kwamen naar het Koetshuis karakteristieke sculpturen van de beroemde beeldhouwer Olbram Zoubek (bij het Koetshuis in het landgoed Mensinge staat een typerend beeld van hem), expressieve schilderijen van Zdeňká Olivova, keramisch werk van Dudycha en werkstukken van nog 5 andere Tsjechische kunstenaars.

 

 

Mei 2012:  Delegatie van Litomyšl Evropa Club brengt bezoek aan Roden

 

Enkele artikelen hierover uit de lokale pers:

- De Krant - Tsjechen komen op bezoek

- Roder Journaal - Tsjechen komen op bezoek

- Hemelvaart weekend

- Tsjechen tijdens hemelvaart weekend

 

 

2016:  25 jaar Stedenband

- artikel uit de lokale pers