Projectkoor ‘t Vrolik

 

Om de uitwisseling van koren in de partnergemeenten Noordenveld en Litomyšl nieuw leven in te blazen heeft een groep enthousiaste zangliefhebbers een initiatief genomen. Zangers en zangeressen uit verschillende koren zijn samengebracht in een projectkoor met de naam ‘t Vrolik.

 

De naam ‘t Vrolik is ontstaan uit de beginletters van: Vriendschap Roden - Litomyšl Koor.

 

Het eerste optreden van ‘t Vrolik vond plaats in oktober 1999.  Daarna zijn er nog diverse “concertreizen” geweest.

Het laatste concert vond plaats op 8 november 2014,

Op 25 januari 2015 werd nog een reünie gehouden voor mensen die aan concerten van ‘t Vrolik hebben deelgenomen, waarna de projectgroep werd ontbonden.

 

 

 

 

De uitnodiging voor de reunie

 

Wij luiden   ‘t Vrolik  vrolijk uit

 

Een aantal van jullie is al op de hoogte gebracht van het afblazen van de reünie in verband met het kleine aantal opgaven. Jammer dat we deze traditie niet voort kunnen zetten.

Bovendien weten we als werkgroep dat de organisatie OostWestKontakten van de gemeente Noordenveld steeds verder afslankt met als gevolg voor ons dat wij dit jaar nog maar 25% subsidie kregen en volgend jaar helemaal niets meer. Dat maakt het voor velen van ons bezwaarlijk om een reis naar Tsjechië of Slowakije te bekostigen. Ook bleek een tegenbezoek vanuit Litomyšl steeds moeilijker te organiseren. Bovendien zijn we nu allemaal 15 jaar ouder dan in 1999 en bijgevolg zijn sommigen nu misschien wel minder goed ter been. En dit dan nog gevoegd bij de minder vlot verlopende aanmelding voor ons laatste project.

 

Kortom………….redenen voor de werkgroep om zich eens goed te bezinnen.

 

We hebben besloten om na een prachtig optreden op 8 november “op het hoogtepunt” te stoppen.

Zodoende kunnen we mooie herinneringen bewaren voordat de glans eraf is en we een zwanenzang moeten zingen.

We doen dit met pijn in het hart, want wat hebben we genoten in de afgelopen 15 jaar en wat hebben we bijzondere ervaringen opgedaan.

 

We hopen dat zangliefhebbers bij de koren in de omgeving terecht kunnen. Diegenen die graag naar Tsjechië willen wijzen we op de mogelijkheid van een Smetanareis die misschien in een gewijzigde vorm georganiseerd zal worden. Nadere info hierover is te verkrijgen bij Arie van der Klei of Hans de Rooy.

Enkele foto’s gemaakt tijdens de

viering van het 10-jarig jubileum

 

Meer foto’s zien?

 

Deze zijn verplaatst naar de fotopagina

 

Ter afsluiting van het 10-jarig jubileum werd op zondagmiddag 24 januari 2010 een reünie gehouden waarvoor allen, die in het verleden al eens deelnamen aan projecten van ‘t Vrolik, zich konden opgeven. De reünie werd gehouden in Café Het Rode Hert te Roderwolde.

Meerdere foto’s zijn te zien op het webalbum op de fotopagina.

 

 

- reisverslag 2003 van Conny Meijer

 

- reisverslag 2003 van Grietje Boonstra